Pelaksanaan kerjasama di lingkungan ITNY ditetapkan melalui dokumen standar kerjasama.